A nyílt napok időpontjai külön itt is olvashatók, regisztrálni később lehet ezekre az alkalmakra.

 

A központi felvételi vizsgára felkészülést segítő feladatsorok novembertől ide kattintva érhetők el. 

Piarista Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024-2025-ös tanévben induló képzésekről

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Iskolánk OM azonosítója: 027949

Gimnáziumunk koedukált a 2010/11-es tanév óta. Képzéseinkre fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várjuk. 100 fős, felújított kollégiumunk fiúk és lányok számára is biztosít elhelyezést. Minden felvételt nyert diákot – ha igényli – fel tudunk venni a kollégiumba, mely közvetlenül az iskola mellett található.

A tanulmányi területek kódjai és a felvehető létszám:

 • 0011 - humán tanulmányi terület – 34 fő
 • 0012 - matematika tanulmányi terület – 34 fő
 • 0013 -  biológia tanulmányi terület – 17 fő
 • 0014 -  digitális kultúra tanulmányi terület – 17 fő

 

A tanulmányi terület választása 9-10. évfolyamra szól, addig nem módosíthatók. 11. évfolyamon 3 lehetőség közül választhatnak diákjaink:

 • 11-12. évfolyamon továbbra is emelt óraszámban tanulják a választott tanulmányi terület tantárgyait,
 • 11-12. évfolyamon továbbra is emelt óraszámban tanulják a választott tanulmányi terület tantárgyait, és azt még 1 vagy 2 tantárggyal kiegészítik (pl. biológia mellé felveszik a kémiát vagy fizikát, matematika mellé a fizikát, informatika mellé a matematikát vagy bármilyen más tárgyat),
 • megváltoztatják eddigi képzési irányukat, és fakultációban 11-12. évfolyamon más tárgya(ka)t választanak, de képzésük ugyanabban az osztályban, a megszokott közegben folytatódik.

Minden képzési területen emelt óraszámban (a négy év során heti 4+4+5+5 órában) idegen nyelvi képzést biztosítunk angol, német vagy francia nyelvből. A nyelvi csoportok bontása évfolyam szinten történik, több angol és német haladó, franciából egy kezdő csoportunk indul, ami lehetővé teszi, hogy minden diák a számára legmegfelelőbb nyelvi csoportba kerüljön. A csoportok átjárhatók a négy év folyamán, így ha valaki gyorsabban fejlődik társainál, átkerülhet egy jobban haladó csoportba.

francia emelt nyelvi képzésünket immár tizenegyedik éve indítjuk heti 4 órában kezdő szintről, és haladó angol nyelvvel együtt választható. Azoknak ajánljuk, akik jók angolból, és érettségiig mindkét nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgát szeretnének tenni. Angolból az eddigi években 10. évfolyam végére 95-100%-ban megszerezték a középfokú nyelvvizsgát, 11. évfolyamban már biztosan 100%-os ez az arány, így angol nyelvből kellő kitartással felsőfokú nyelvvizsga szerzésére is jó esély van. Francia nyelvből kezdő szintről indulva heti 4 órás időkeretben a komplex középfokú nyelvvizsga (B2) megszerzése a reális cél, melyet diákjaink 90%-a sikeresen teljesít is, a többiek legalább az egyik részt (szóbeli vagy írásbeli) biztosan sikeresen teljesítik. Ezt a nagyszerű eredményt kiváló tanáraink, francia anyanyelvi lektorok, francia nyelvű testvériskolai kapcsolatok is elősegítik. A francia emelt nyelvi képzés bármelyik tanulmányi területtel együtt választható.

Második idegen nyelvet heti 3 órában tanulnak diákjaink. Lehetőség van angol, német, francia vagy latin nyelvet választani. A latin nyelvet különösen a biológia tanulmányi területesek figyelmébe ajánljuk, akik ha biológiával tanulnak tovább, szinte mindenhol kell latint tanulniuk (pl. orvosi, agrár, környezetvédelmi, biológus szakirányban). De számos humán területen is hasznos lehet (pl. jog, bölcsészeti tárgyak). A második idegen nyelvet kezdő szintről tanulják diákjaink, de második nyelvként angolból van haladó csoportunk is azok számára, akik a francia nyelvet választják 4 órában vagy korábban tanultak angolul.

Felvételi követelmények: iskolánk keresztény értékrendjének elfogadása, eredményes írásbeli és szóbeli szereplés. Ezek vonatkoznak a külső jelentkezőkre és intézményünk nyolcadik osztályos tanulóira is.

Iskolánk minden tanulmányi területén vállalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók felvételét, akik különleges bánásmódot igénylő tanulók, akik a szakértői bizottság véleménye alapján beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Valamint minden tanulmányi területén vállalja a szakértői bizottság véleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felvételét. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlőségét oktatásunkban és a felvételi vizsgán is a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) méltányossági elvei szerint, a szülő előzetes kérelme és a jelentkezési laphoz csatolt, ezt a tényt igazoló szakértői vélemény, határozat alapján biztosítjuk. Az SNI-s ill. BTMN-es diákok számára iskolánk fejlesztő foglalkozásokat biztosít.

 

ISKOLÁNK BEMUTATKOZÁSA

A februári hivatalos jelentkezés előtt szeretnénk bemutatkozni az érdeklődő diákoknak és szüleiknek, hogy megismerhessék piarista iskolánk pedagógiai arculatát és értékrendjét. Szeretettel várjuk Önöket nyílt napjainkon (november 15., november 21. és november 30.) és a honlapunkon, ahol folyamatosan jelentkezünk a hozzánk készülő diákok, és szüleik számára fontos információkkal.  

November elején a honlapon jelentkezünk a felvételi vizsgákhoz nyújtott segítséggel.

ÍRÁSBELI VIZSGA (járványügyi Intézkedési terv felülírhatja)

Írásbeli felvételit tenni az Oktatási Hivatal által készített központi magyar és matematika feladatlapok megírásával kell, melyre jelentkezni 2023. november 30-ig lehet az általános iskolán keresztül ill. egyénileg. A középiskolai jogviszonnyal már rendelkező egyéni jelentkezők a felvételi eljárásról az Oktatási Hivatal honlapján tudnak tájékozódni.

Az Nkt 51. § (5). alapján SNI-s, valamint BTM-es diákok szülei / gondviselői írásos kérelmet nyújthatnak be az iskola igazgatójának a felvételivel kapcsolatos kedvezményeik elbírálásához (pl. segédeszközök, hosszabb idő). Ehhez a jelentkezési lap mellé a tanuló érvényes szakértői véleményét is csatolni kell. Amennyiben a szakvélemény lehetővé teszi szövegszerkesztő használatát, külön jelezzék, ha ezzel élni kívánnak, hiszen a vizsgaszervezés során ezeket az eszközöket az iskolának kell biztosítania. A vizsga napján tudomásunkra jutott méltányosságokra nem áll módunkban tekintettel lenni. Amennyiben a jelentkezési lap beadása után a gyermek új szakvéleményt kap a szakértői bizottságtól, az abban foglalt kedvezményeket csak akkor tudja az iskola érvényesíteni az írásbeli felvételi vizsgán, ha a szülő az iskola részére mielőbb új méltányossági kérelmet nyújt be, amihez csatolja az új szakértői véleményt is.

 • A vizsga ideje és helyszíne: 2024. január 20., szombat 10 óra, Piarista Gimnázium (Kecskemét, Piaristák tere 5.),
 • a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezők 2024. január 20-án 9.35-re jelenjenek meg a Piarista Iskolában,
 • a terembeosztást az aulában helyezzük ki,
 • kérjük, hogy diákigazolványt vagy személyi igazolványt mindenki hozzon magával.

A vizsgára külön írásos behívó levelet NEM küldünk, de honlapunkon megjelentetjük azoknak a diákoknak az OM azonosítóját, akiknek a jelentkezési lapját megkaptuk, akik megjelenésére számítunk. Ha nem találják gyermekük azonosító számát a honlapon, december 18-20. között kérjük, hogy jelezzék azt az iskolatitkárnak, Golyha Ilonának a 76/506-912-es számon.

Örömmel vesszük, ha a hozzánk jelentkezők iskolánkban írják meg a központi felvételi vizsgát, de ez nem kötelező. A távol lakó jelentkezőknek javasoljuk, hogy nyugodtan válasszák a vizsga helyszínéül azt lakóhelyükhöz legközelebb eső középiskolát, amely szervez központi írásbeli vizsgát.

PÓTLÓ írásbeli felvételi vizsga ideje és helyszíne: 2024. január 30., kedd 14 óra, Piarista Gimnázium (Kecskemét, Piaristák tere 5.)

Ezt a vizsgát csak azok számára szervezzük, akik alapos okból (pl. betegség) a rendes írásbeli vizsgára nem tudtak elmenni. A távolmaradás okát igazolni kell (pl. orvosi igazolással). A távolmaradók gondviselőinek kell jelezni az iskola felé (tel.: 76/506-912), ha élni kívánnak a pótló felvételi megírásával. Csak külön szülői kérésre és alapos indok ill. igazolás esetén szervezünk pótló felvételit.

 

ÍRÁSBELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE (járványügyi Intézkedési terv felülírhatja)

2024. január 26., péntek 8-16 óra között lesz a gimnáziumban (Kecskemét, Piaristák tere 5.).

A megtekintés során a feladatlapokról saját készülékkel szabadon készíthető fénykép.

A Piarista Általános Iskola tanulói és szüleik ugyanezen a napon a Czollner téren tekinthetik meg ill. fénymásoltathatják dolgozatukat, itt kapják meg 2024. február 9-éig értékelő lapjukat.

A dolgozatok értékelésével kapcsolatban írásos észrevétel akkor adható be, ha a javítás eltér az OH által kiadott központi útmutatótól. Ezt megtehetik formanyomtatványon is, amelyet a Piaristák terén az iskolatitkárnál kapnak, és ott kell leadni az írásos észrevételt is 2024. január 29-én 8-16 óra között.

Azoknak, akik nem vették át értékelő lapjukat, 2024. február 9-éig eljuttatjuk az értesítést az írásbeli eredményről.

 

 

 

A középiskolai jelentkezési lap szülői vagy általános iskolai beküldési határideje 2024. február 21., szerda.

SZÓBELI VIZSGA (járványügyi Intézkedési terv felülírhatja)

Időpontja és helyszíne: 2024. március 5 – március 9., Piarista Gimnázium (Kecskemét, Piaristák tere 5.)

vizsgákra külön írásos behívót NEM KÜLDÜNK, az iskolai honlapon tájékoztatjuk a felvételizőket, hogy pontosan hány órára és melyik terembe várjuk őket.

Amennyiben az általunk megadott időpont nem jó Önöknek, telefonon jelezzék az iskolatitkárnak (76/506-912), aki indokolt esetben készséggel ad másikat.

Kérjük a felvételiző diákokat, hogy a szóbeli vizsgára a személyi igazolványukat, eKrétából kinyomtatott eredményeiket és egy kézzel írt önéletrajzot hozzanak magukkal. 

Ha a jelentkező járt hittanra, a hitoktatótól kérjenek ajánlást, jellemzést, melyet szintén hozzanak magukkal.

A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési feladatot kapnak a jelentkezők: egy ismeretlen szöveget kell előbb magukban, majd egy részletet hangosan felolvasniuk. Ezután lényegkiemelési, szövegértési és szövegalkotási feladatokat kell megoldaniuk. A szövegek változatos témájúak: növény- és állatvilág, történelem, művészetek, sport stb. Nehézségi fokuk a tankönyvi szövegekhez, ismeretterjesztő írásokhoz hasonló. Ha több tanulmányi területet is megjelölnek a gimnáziumban, csak egyetlen szóbeli vizsgát kell tenni, ennek eredménye minden tanulmányi területre érvényes.

A felvételiző diákkal és a szülőkkel személyesen beszélgetünk el az iskolaválasztás motivációiról, ezért kérjük, hogy a felvételizőket kísérjék el szüleik.

Tételekből nincs felelés a szóbeli vizsgán.

A PÓTLÓ szóbeli vizsga időpontja: 2024. március 12., kedd 14 órától; helyszíne a Piarista Gimnázium.

 

PONTSZÁMÍTÁS

A felvételi eljárás során a jelentkezők maximálisan 200 pontot szerezhetnek. Ez a következő részpontszámokból tevődik össze:

 • 50 pont a 7. osztályos év végi eredményekből. Ezt 10 tantárgy év végi jegyeinek összegéből számoljuk ki. Ezek a tantárgyak a következők: irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika.
 • Ha a jelentkező 8. osztályos félévi eredménye a fenti tárgyakból jobb összpontszámot ad, akkor azt vesszük figyelembe a 7. osztályos év végi helyett.
 • 100 pont az írásbeli felvételik eredményéből (50 pont matematika, 50 pont magyar).
 • 50 pont a szóbeli elbeszélgetés eredményéből
 • Legfeljebb 8 plusz pontot kapnak a piarista iskolában végzett diákok a következő számítással:

A piarista iskolában töltött évek száma szorozva a szóbeli elbeszélgetésen kapott pontok számával, osztva 50-nel, minden esetben felfelé kerekítve (például 8 év piarista múlttal, 50 pontos szóbelivel 8, 25 pontos szóbelivel 4 plusz pontot). Amennyiben ezzel 200 fölé emelkedne a pontok száma, úgy a felvételiző végül “csak” a maximális 200 pontot kapja.

 • A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál 
  • Hozott pontok esetében:

Ha tanulónak a 7. évvégi vagy a 8. félévi bizonyítványában, felmentés miatt, hiányzik valamelyik elvárt tantárgy osztályzata, például nincs osztályzata matematikából vagy idegen nyelvből, a matematika osztályzat helyett a magyar nyelv és irodalom eredményét számítjuk, idegen nyelv osztályzata helyett a matematika eredményét számítjuk.

 • Szerzett pontok esetében:

Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a másik, megírt felvételi tárgy vizsgaeredményét duplázzuk meg.

 

A felvételizőket - beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is - összpontszámuk alapján állítjuk sorrendbe, ez alapján vesszük fel őket a gimnáziumba. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt:

 • akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy 
 • akinek különleges helyzete ezt indokolja. Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, 
  • ha a saját általános iskolai tanulónk volt, vagy
  • ha a testvére az iskolánkba jár vagy itt érettségizett.

 

FELVÉTELI SORREND

 • 2024. március 22-ig hozzuk nyilvánosságra a felvételizők ideiglenes sorrendjét, melyet az iskola honlapján lehet megtekinteni.
 • 2024. április 8-10. között van lehetősége a felvételizőknek a megjelölt iskolák sorrendjén változtatni. 
 • 2024. április 22-ig elkészül az ún. végleges felvételi jegyzék, mely a honlapunkon lesz megtekinthető.
 • 2024. május 2-ig értesítjük a jelentkezőket a felvételi eljárás eredményéről. 

 

BEIRATKOZÁS

2024. május 30., csütörtök idegen nyelvi felmérők megíratása a leendő 9. osztályosokkal

2024. június 26., szerda beiratkozás a gimnázium dísztermében.

 

PRAKTIKUS TANÁCSOK

Ha gyermekük felvételét a Piarista Gimnáziumba minél biztosabban szeretnék elérni, érdemes több tanulmányi területet megjelölni. Az egyes tanulmányi területen más-más bejutási pontszám alakul ki a jelentkezések függvényében. Minél több tanulmányi területet jelölnek meg, annál több esélyt adnak a hozzánk való bekerülésre.

Érdemes több iskolát beírni a jelentkezési lapra, olyan intézményeket is megadva, ahova szinte biztos, hogy bekerül a gyermekük.

A jelentkezések sorrendjén 2024. április 8-10. között csak akkor változtassanak, ha az iskolákhoz való viszonyulásuk változott meg. Nem javasoljuk a sorrendet csak azért módosítani, mert úgy gondolják, nincs esélyük egy iskolában a bejutásra. Ha egy intézménybe elsősorban szeretnének bekerülni, akkor azt a felvételi sorrend élére kell állítani, s ha oda mégsem sikerül bejutni, a következő sorrendben megjelölt intézménybe nem csökken a bejutás esélye.

Ha a szóbeli vizsgák vagy az ideiglenes sorrend kihirdetése után kérdésük lenne, hívják bizalommal a gimnázium intézményegység vezetőjét, Gere Lajosné tanárnőt (70/387-99-15), aki készséggel válaszol rájuk. Keressék őt akkor is bizalommal, ha a sorrend módosítással kapcsolatban kérnek tanácsot. 

Kecskemét, 2023. október 20.

 

Mikulás Domonkos igazgató