2017. 07. 01.

A 2016-1-HU01-KA101-022627 számú Erasmus plus mobilitási pályázatunk összefoglalója

A pályázati projekt a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda nemzetközi fejlesztését célozta, beleértve az iskolában működő Öveges Diáklabort is. A kettős cél az iskola szakmai munkájának fejlesztése elsősorban a nyelvtanítás és a természettudományok terén, másodsorban az iskola munkájának nemzetköziesítése.

Az első cél elérése érdekében három nyelvtanárunk vett részt nemzetközi nyelvi képzésen: angol, német és francia nyelvterületen. A képzések egyrészt a nyelvi kompetenciák fejlesztését, szinten tartását, másrészt a szakmai-módszertani fejlődést szolgálták. Egy természettudományos szakot tanító kollégánk vett részt angol nyelvű természettudományos képzésen. Ennek során az angol nyelvi kompetenciafejlesztés és a természettudományos szakmódszertan fejlesztése is megvalósult. A szakmai fejlesztést emellett szolgálták a szakmai látogatások (jobshadowing) is, elsősorban a diáklabor működtetésével kapcsolatban és az iskolai parttnerkapcsolatok tartalmának gazdagítását illetően.

Az iskola nemzetköziesítéség, tevékenységeink nemzetközi összefüggésbe helyezését elsősorban a szakmai látogatások (jobshadowing) szolgálták, de a képzési tevékenységeknek is van ilyen hatása. A német partneriskolánkban tett látogatás elsősorban a nemzetközi iskolai projektjeink fejlesztését célozta. A német diáklaborokban és a németországi laborszövetség találkozóján való részvétel a laborok közti nemzetközi együttműködés segítését segíti.

Így összesen hat kollégánk vett részt a pályázat támogatásával mobilitási projektekben: hárman kéthetes, egy kollégánk egyhetes képzésen vett részt, és két egyhetes szakmai látogatás valósult meg.

A tevékenységek eredményei, hatása:

Általános hatások:

  • Nagyban növelte a projekt a résztvevő kollégák szakmai és személyes motivációját, általában fejleszti a nemzetközi kapcsolatokban való együttműködési készségünket.

Konkrét hatások:

  • A nyelvi képzések módszertani és tematikus támogatást, fejlesztést adtak a résztvevő kollégáknak, ami fejleszti az iskolai nyelvoktatást. Kiemelten a francia mint kevésbé választott idegen nyelv oktatását is.
  • A német partneriskolánál tett szakmai látogatás során fejlesztettük az együttműködést módszertanilag, elsősorban a projektmódszer alkalmazásával.
  • A német diáklaboroknál és a német laborszövetség (Lernost Labor) konferenciáján szakmai együttműködések alakultak ki. Ennek a látogatásnak és a korábbi hasonlóaknak jelentős szerepe volt a Magyarországi Diáklaborok Egyesületének (Association of Student Laboratories in Hungary) létrehozásában és tevékenységének fejlesztésében. A projekt kapcsán már most is kialakulóban van több nemzetközi labor-együttműködés.

Általában mondható, hogy a projekt erősítette iskolánk kezdeményező szerepét mind a diáklaborok mind a piarista iskolák nemzetközi együttműködésének előmozdításában.

Submitted by mikulas.domonkos on