2022. 04. 02.

A pandémia okozta kényszerű szünet után ismét utazhatott a Piarista Iskolából diákcsoport külföldre: 2022. március 25. és április 2. között a 10. és 11. évfolyam 10 diákja vett részt tanulmányi kránduláson Salzburgban osztrák testvériskolánknál a hagyományos diákcsere-akció keretében.

A mostani látogatás abban volt újszerű, hogy az Erasmus+ projekt keretében zajlott, a megvalósításhoz a sikeres Erasmus+ akkreditációnk biztosította a forrásokat. A projekt kiválóan illeszkedett azokhoz a célokhoz, amelyeket a pályázatunkban megfogalmaztunk. Egy stabil alapon nyugvó testvériskolai kapcsolat keretében biztosítunk a diákoknak lehetőséget arra, hogy nemzetközi együttműködésbe kapcsolódhassanak be, amely során nyelvtudásukat (angol vagy német) használják és továbbfejlesztik. Pályázatunk fontos célja, hogy a nyelvi sokszínűség támogatásának jegyében az angol mellett további nyelveket (jelen esetben a németet) is bevonjunk a projektekbe, így erősítve azok pozícióját a nyelvi képzésünkben. A projekt ahhoz is hozzájárult, hogy fejlődjenek a diákok digitális kompetenciái és erősödjék motivációjuk a nyelvtanulásra. 

A program vegyes mobilitás volt, azaz a diákok még az utazás előtt felvették egymással a kapcsolatot és egyeztették a projekttémákat. Március folyamán a résztvevők számára szerveztünk egy videókonferenciát, amely során a teamek felvázolták a közös munka főbb pontjait. Erre építve dolgoztak tovább Salzburgban, immár jelenléti formában. 

Diákjaink osztrák családoknál voltak elszállásolva, ahol ideális körülmények között fejleszthették nyelvtudásukat. A hétvégén a családok szerveztek számukra programokat. A közös tevékenységek során az iskolát és Salzburg városának nevezetességeit tekintették meg a diákok, valamint meglátogattak egy sóbányát, Németországba átruccanva pedig bajor városokkal és specialitásokkal ismerkedtek meg. A hét során végig nagy hangsúlyt kapott egymás kultúrájának megismerése. A tanulmányi kirándulás jelleg mindig előtérbe került: folyamatosan utaltunk kapcsolódási pontokra az egyes tantárgyakkal (történelem, művészettörténet). 

A pénteki nap az összegzésről és a projekttémák kidolgozásáról szólt. A témák változatosak voltak, előkerült Mátyás király, a turizmus, a hagyományok, a Covid és a szecesszió is. A résztvevők kiscsoportokban, angol vagy német munkanyelvet használva mélyedtek el a témában az online előkészítés során felvázolt gondolatok mentén. Ennek során több digitális alkalmazást is felhasználtak: pl. linoit, padlet. Zárásként minden csoport megosztotta a többiekkel az eddigi eredményeket és tervet fogalmazott meg a munka folytatásának mikéntjéről. A délelőtt egy Kahoot-kvízzel záródott.

A búcsúesten a hét során készített képeket néztük meg, majd a szülők által készített finomságokat fogyasztottuk el. Beszédében Peter Porenta igazgató úr megemlítette, hogy a jövőben szeretnénk további mobilitásokkal bővíteni az együttműködést az Erasmus-támogatásnak köszönhetően. A magyar csoport részéről Talmácsi József tanár úr köszönte meg a testvériskola, a vendéglátó diákok és családjaik figyelmes vendégszeretetét és hívta meg őket a kecskeméti viszontlátogatásra. Külön is hangsúlyozta Dr. Nikolaus Czifra tanár úr áldozatos munkáját, aki főszervezőként a legnagyobb szerepet vállalta a projekt előkészítésében és lebonyolításában. 

További képek és információk itt találhatók: BLOG

Submitted by talmacsi.jozsef on