2023. 06. 24.

2022 októberében kezdtük el a beválogatást a médiaismereti tehetséggondozó projektbe a gimnáziumban, hogy kiscsoportban, de egyéni fejlesztési utakat nyissunk meg tanulóink előtt. Ezt a többlet időt és lehetőséget kezdetben kevesen vállalták, de novemberben elindultunk az első foglalkozásokkal. Órarendbe illesztve többen be tudtak kapcsolódni, így a csoport létszáma hamarosan elérte a programba bekerülők maximális létszámát. Olyan inspiratív, jó hangulatú és tevékeny tanulási-fejlődési környezetet  teremtettünk, amelyben a hasonló érdeklődésűek produktív sokfélesége tudott nyilvánulni. A szünetek, a fűtés miatti kéthetes leállás is inspirálta a többletfoglalkozásokat, így online és külső helyszíneken is gyarapíthatták tapasztalataikat, külső szakemberek támogatták munkájukat.  A Forrás irodalmi és művészeti folyóirat szerkesztőségében Füzi László főszerkesztő vezette be a diákokat egy kortárs szerkesztőség működésébe. A mozgókép alkotói szándékát és a közönségre gyakorolt hatását vizsgálva mozilátogatást tettünk. A műhelymunkához kapcsolódóan formanyelvi kalandozásaikat digitális kép és hang editáló programok használatával bővítették  Matusz tanárnő vezetésével. A tehetséggondozó program több mint 60 órás tematikájához kapcsolódóan 1 napos tanulmányi út részeként a Budapest fotófesztivál nyitó kiállítására utazhattak, majd a hozzá kapcsolódó múzeum és élménypedagógiai foglalkozásban vehettek részt Schopp Ildikó művészettörténész  instruálásával. Az MTVA-nál az m4 sportcsatorna stúdióját járhatták be és kipróbálták a szinkronizálást az intézmény szakembereinek támogatásával. A változatos foglalkozások mellett külső helyszínekre is utaztak, fotóriportot készítettek  az Árpád-kori leletanyagnál Tiszaalpár-Lakitelek térségében  és a Holt-Tisza tőserdei partvidékén. A tehetségfejlesztés sok gazdagító program és alkotásközpontú tevékenység mellett mélyítést is jelentett, médiaszövegeket dolgoztak fel médiaműveltségük tudatos alakítására. A sokrétű komplex szemléletű munkáik egy-egy emblematikus darabját a nagyközönség számára kiállítás formájában is megjelenítették .

A teljes médiaprojekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

Hürkecz Gyöngyi

 

Submitted by hurkecz.gyongyi on