2023. 04. 17.

Hétfőn vette kezdetét Dugo Selo-ban (Horvátország) a Clean, green future through STEM-sport clubs (Tiszta, zöld jövő MTMI klubok által) projekt diákmobilitása, amelynek a "Fenntartható jövő és megújuló energia" címet adtak. A napot a csoportok bemutatkozásával indítottuk, majd három csapatot alakítottak ki a szervezők úgy, hogy minden nemzet két-két fővel képviseltesse magát benne. Ezek után különböző műhelymunkában vettek részt a diákok, ahol vagy egy makett szélerőművet kellett meghajtani egy napelem rendszerrel, vagy zárt vízcsőrendszert kellett építeni, vagy áramköröket kellett számítógépen megtervezni. A feladatok során a közös nyelv az angol volt, így nem csak a feladatmegoldásban voltak érdekeltek a diákok, hanem az idegen nyelv gyakorlásában is. 

 

Submitted by borbely.beata on