2019. 11. 05.

2019. november 4-e hetében az Erasmus plus KA1-es pályázatunk támogatásával tanulmányi úton veszünk részt a spanyolországi Emaús piarista rendtartomány iskoláiban. Hárman veszünk rajta részt az iskolából, de a tavalyi katalóniai tanulmányúthoz hasonlóan egy rendtartományi csapattal együtt szerveztük az utat, így összesen tizenketten vagyunk jelen, majdnem minden piarista iskolánkból.

Az út apropója és kimondott célja az itteni "Suma y sigue" című innovációs projekt megismerése, inspirációk gyűjtése a pedagógiai megújuláshoz.

Az első napon Vitoria városában kaptunk tájékoztatást a projekt keletkezéséről, a folyamat mikéntjéről, és példát is láttunk a helyi iskolában egy innovációra.

Mindez nem ismeretlen számunkra, hisz előre tanulmányoztuk a projekt honlapját, videokonferencián mutatta be nekünk a projektet röviden Gloria Ruiz, a provincia pedagógiai vezetője. Ezt követően a kecskeméti kibővített vezetői csapattal és külön szintén videokonferencián az út résztvevőivel ismertettük az előzetes információinkat, és fogalmaztuk meg kérdéseinket, várakozásainkat.

A Suma y sigue neve arra utal, hogy egyrészt szummázza, beépíti mindazt a tapasztalatot, amit a piarista iskola eddig felhalmozott, épít a piarista gyökerekre. Másrészt mindezt továbbfejleszti (sigue - tovább). A projekten belül minden iskola maga elemzi a helyzetét, valóságát, fogalmazza meg saját maga számára azt a "kompetencia profilt", ami számára a piarista nevelés-oktatás során középpontban kell legyen. Ehhez kapcsolódva fogalmaznak meg innovációs célokat, amelyek mind ennek a kompetencia profilnak vannak alárendelve. Olyan fejlesztéseket eredményeznek, amelyeknek mérhető hozadéka van. A választott, kidolgozott és a nevelőtestületek által elfogadott innovációknak több fontos jellemzője is van. Például az egész intézményre kell irányulniuk, azaz nem elég egy-egy csoportban, évfolyamon, iskolarészben bevezetni.

A vitoriai iskolában ma egy olyan egyszerű innovációt láthattunk, ami során az iskola minden osztályában heti fél órában a társas kompetenciákat fejlesztik, főleg osztályfőnöki órákon, lényegében egyszerű kooperatív módszerrel.

Délután az Itaka Escolapios, a piaristák társadalmi szerepvállalást segítő alapítványának tevékenységéről, a Kalazancius Mozgalomról, a "Piarista jelenlét" intézményéről, a Piarista Testvériségről hallottunk, beszélgettünk róla. Este a helyi Testvériség csoporttal vettünk részt szentmisén, majd vacsorán és beszélgetésen. A helyi testvériség csoportban közel 20 tag van, többségében piarista iskolában dolgoznak, de van máshol dolgozó tanár és orvos is köztük. Jellemzően a Kalazancius Mozgalomból kerültek a Testvériségbe, önkéntes munkát végeznek, és fizetésük tizedét adják közös projektekre. Vitoriában "világi piaristák" is élnek, ők olyan világiak, akik csatlakoztak a helyi piarista közösséghez, velük egy házban élnek családjukkal lakásokban részt vesznek a szerzetesi közösséggel közös imádságokon, étkezéseken, azaz megosztják életüket egy közösségben. A tágabb piarista közösséghez sokan tartoznak, a testvériségen Kalazancius Mozgalmon kívül a családok, diákok, de mintegy 100 önkéntes is segíti a piarista munkát. Főleg a Kalazancius Mozgalomban, de például a bevándorlók segítésében, oktatásában is részt vesznek.

Arra is szakítottunk időt, hogy magunk között átbeszéljük első napi benyomásainkat. A tanulmányút holnap folytatódik...

Mikulás Domonkos igazgató

 

 

Submitted by mikulas.domonkos on