2022. 11. 06.

Október közepén lehetőségem nyílt arra, hogy tíz napot eltöltsek a salzburgi Herz-Jesu-Missionare Gymnasiumban, hogy elmélyítsem matematika és német tudásomat. A rövid távú diákmobilitás az Erasmus plusz programnak (2021-1-HU01-KA121-SCH-000007590) köszönhetően valósult meg. 
A kiutazást az előző évben egy online matematika kurzussal készítettük elő. Ennek keretén belül német nyelvű matematika feladatokat oldhattam meg geometria, függvénytan és statisztika témakörében.
A salzburgi tartozkodásom során elsősorban a természettudományos osztály (8n) mindennapjaiba nyerhettem betekintést óralátogatások formájában, ezáltal sokszínű tudásra tettem szert. Ezek alkalmával sokféle témában bővíthettem ismereteimet, pl.: fizika - fotoelektrosztatikus jelenség, biológia - örökléstan, földrajz - Ausztria turizmusa, filozófia - Platón és Szókratész filozófiája, matematika - integrálszámítás.
Óralátogatásokon kívül megismerhettem az osztrák érettségi rendszert. Az írásbeli feladatsorokon kívül bepillantást nyerhettem a Vorwissenschaftliche Arbeit-ba. Ez az írásbeli és szóbeli vizsgák mellett kötelező tudományos munka, ahol egy tetszőleges témát kell bemutatni megfelelő szakirodalom felhasználásával, amit később szóban is elő kell adni az érettségizőknek.
Tanítás után sok időt töltöttem Salzburg belvárosában és különböző múzeumokban, hogy megismerjem a helyi kultúrát és a város történelmét. Ezenfelül hétvégén lehetőségem nyílt arra, hogy elutazzak egy napra Münchenbe, illetve kirándulás tehettem a tengerszemeknél és a közeli hegyekben.
Az iskola kollégiumában kaptam szállást, ezért az ottani kollégiumi életbe is be tudtam kapcsolódni.
Végül szeretném megköszönni Talmácsi József tanár úrnak, Prof. Mag. Nikolaus Czifrának, Prof. Mag. Julia Voithofernek, Prof. Mag. Roman Neumayernek és Prof. Mag. Peter Porenta igazgató úrnak a természettudományos utat.
Gajdácsi László 12.c

Submitted by talmacsi.jozsef on