2023. 06. 07.

A természettudományok (STEM) világában tevékenykedő diákjaink számos programban vehettek részt a tanév során. 

A 12. évfolyamos kémia fakultációs diákok havonta egyszeri alkalommal 2 tanórában az emelt kémia érettségi szóbeli részét képező kémcső kísérleteket végezhették el egyénileg. A foglalkozások során lehetőségük volt egy-egy kísérletet többször is gyakorolni.

Ugyancsak a 12. évfolyamos, de fizika fakultációs diákjainknak szólt az a mérőgyakorlat, ahol minden héten 2-3 órában készülhettek a fizika érettségin elvégzendő érdekes fizikai mérésekre. Az alkalmak során a diákok párban dolgoztak, a leírás alapján elvégezték a kísérleteket, majd egyénileg kiértékelték azokat. Táblázatokat, grafikonokat készítettek tanári irányítás mellett. 

Az Interaktív foglalkozások során minden évben a természettudományos Nemzeti Tehetség Programban részt vevő diákok egy válogatást készítenek szüleiknek, testvéreiknek a tanév során előkerült témákból. A 4 órát felölelő bemutató alkalom során a diákok a saját maguk által készített prezentációkat mutatják be, illetve közös kísérletezésre invitálják a jelen lévőket.

Fontos program az iskola életében a Tehetségnap, amikor a Nemzeti Tehetség Programban részt vevő diákok bemutatják a 9-10.évfolyamos diáktársaiknak a tanévben elvégzett munkáikat és kísérleteiket. Az esemény 6 helyszínen zajlik, ahol az NTP-s diákok és tanáraik várják a hozzájuk érkező diáktársakat. A nemzeti program bemutatása után a diákok prezentációjával folytatódik az óra, majd a jelenlévők is megcsinálnak pár érdekes kísérletet.

 

Piarist students from Kecskemét in the service of natural sciences

Our students who are active in the world of science and technology (STEM) have been involved in a range of activities throughout the school year. Once a month, the students from the 12th grade chemistry faculty had the opportunity to do the test tube experiments individually for the oral part of the advanced chemistry exam in 2 lessons . During the sessions, they had the opportunity to practice one experiment several times.

Also for our 12th grade students, but with physics specialisation, we had a measuring exercise, where they could prepare for interesting physics measurements for the physics final exam in 2-3 hours every week. During the sessions, the students worked in pairs, carried out the experiments as described and then evaluated them individually. They prepared charts and graphs under teacher guidance.

Each year, during the Interactive sessions, students participating in the National Science Talent Programme prepare a selection of topics for their parents and siblings, based on the themes they have learned during the school year. During the 4-hour presentation session, students share the presentations they have made and invite all those present to participate in a joint experiment.

An important event in the life of the school is the Talent Day, when students participating in the National Talent Programme present their work and experiments from the school year to their fellow students in grades 9-10. The event takes place in 6 locations where NTP students and their teachers welcome their fellow students. After the introduction of the NTP, the lesson will continue with a presentation by the students, followed by some interesting experiments carried out by the participants.

 

Submitted by borbely.beata on