Iskolai könyvtárunk jelenlegi állománya több mint 23 ezer könyvtári egységet tesz ki. Pályázat útján próbáljuk az audiovizuális állományrészt (hangzóanyag, DVD) bővíteni. Az ajánlott olvasmányok azonban most is korosztály számára elérhetőek. Megtalálja mindenki az érdeklődésének megfelelő olvasmányt, hiszen folyamatosan bővül a kínálat. Ezen kívül számos régi és új kiadvány segíti az iskolai felkészülést, kutató- és gyűjtőmunkát. A könyvtár földszinti részén található maga a könyvtári rész és a kölcsönző pult. A felső szinten pedig az olvasóterem és az E-kuckó áll a diákok és a tanárok rendelkezésére. A kézikönyvtári állomány az olvasóteremben van, hogy bárki, bármikor hozzáférhessen, akár egy tanórán is felhasználhassák.

Kapcsolat: konyvtar@kecskemet.piarista.hu

 

A kézikönyvtári állomány részét képezik:

-          lexikonok (általános, szaklexikon),

-          enciklopédiák,

-          szótárak (helyesírási, szakszótár, történeti-etimológiai, szinonima, értelmező)

 

Az olvasóterem technikai felszereltsége megfelel a XXI. Század követelményeinek:

-          DVD lejátszó

-          VHS lejátszó

-          TV

-          projektor, internet kapcsolat áll rendelkezésre.

 

Egyre több tanórát és fakultációt tartanak itt a pedagógusok, kihasználva a könyvtár által kínált lehetőségeket (Technikai eszközök, kézikönyvtári állomány)

Továbbá helyet ad:

-          vers- és mesemondóversenyeknek,

-          sakk-versenyeknek,

-          megbeszéléseknek, vetítéseknek.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait és használati rendjét a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségek és a helyi adottságoknak figyelembevételével határoztuk meg. A könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa a használói számára a könyvtárhasználat jogát, megfelelő időpontban a nyitva tartást.

Szolgáltatások:

-          a könyvtár gyűjteményeinek, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben használata,

-          könyvtárhasználati órák megtartása,

-          olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat,

-          könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

-          könyvtári dokumentumok másolása,

-          számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,

-          részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

-          tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése.

A közösség az iskolai könyvtárban a legfontosabb, ahol a nevelés a közösségi nevelés célját is szolgálja, hogy nemcsak individuumok, hanem állampolgárok is legyenek a tanulókból. Funkcionális egységei: a kis- és nagycsoportos tanulás számára elkülönített olvasói terek, melyek magukban foglalják - akár együtt, akár elkülönítetten - a tanulók számára, valamint a pedagógus önképzés, ill. továbbképzés számára a tanárok pedagógiai műhelyeként is említett egységeket.

 

 

"Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres megvalósításához, a napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosítja. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási képességekkel fegyverzi fel, és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárként éljenek."    / Az IFLA és az UNESCO  közös nyilatkozata /

 

„A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak.

Használatának technikáját, módszereit - az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulónak el kell sajátítania. Ez a kompetencia magában foglalja az informatika egyéb területein szerzett tudás integrált alkalmazását is.   / NAT /

 

 

Könyvtár a Czollner téren

 

1992-ben (50 év után) nyitotta meg újra kapuit a Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma Kecskeméten. 1995-ben az „A” épületben működött az első kis könyvtár Bókáné Anikó néni vezetésével. Néhány évvel később a „D” épület átadása után a könyvtár is új, nagyobb helyre költözött ebben az épületrészben.

A könyvtári állomány folyamatosan bővült, mára már közel 8.000 dokumentum található a polcokon. Az állomány feldolgozását a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer segítségével végzi 1 fő állású könyvtáros. Ennek köszönhetően sokszempontú visszakeresés segíti a tájékoztató munkát. A kölcsönzés, visszavétel, hosszabbítás, előjegyzés mind számítógépen, a Szikla 21 intgrált könvtári rendszerben történik, így gyors és precíz a nyilvántartás. A helyben használat során az állomány egészét, de leginkább a kézikönyvtárat és a CD ROM-okat  használhatják a könyvtárlátogatók. Az információszolgáltatás alapja a gyűjtemény dokumentumai, a Szikla adatbázis és az internet segítségével más könyvtárak online katalógusai. A tartós tankönyvek nyilvántartását és kölcsönzését is biztosítjuk tanulóinknak. Az iskolai könyvtár jelenleg 2 helyiségből áll, melyből a kisebb, az iskolai tankönyvek és a tartós tankönyvek tárolására szolgál, míg a másik, nagyobb terem, mely 24 ülőhellyel is rendelkezik, biztosítja a tanulók, a pedagógusok és minden iskolai dolgozó számára a könyvtári szolgáltatásokat.

2010-ben iskolánk indult a TÁMOP-3.2.4-09/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton, ahol a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0024 "A kecskeméti Ward Iskola könyvtárának szolgáltatásfejlesztése és az olvasás népszerűsítése a jövő érdekében" címmel, amely pályázaton 21.895.205,-Ft-ot nyert. A könyvtárban jelenleg, a pályázatnak is köszönhetően, 5+1 számítógép, 1 nyomtató, 1 fénymásoló, 1 projektor és 1 vetítővászon segíti a  munkát. Az iskola honlapja 3 nyelvű (magyar, angol, német), 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatással.

A könyvtár főbb céljai: Az iskolai könyvtár elsődleges feladata és célja, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé tegye teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát, valamint a tájékoztató szolgálat keretében eligazítást adjon a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújtson. Kialakított elektronikus katalogizálással megkönnyítse a kölcsönzés és más könyvtári szolgáltatásokat és ezzel gyorsabb és hatékonyabb működést eredményezzen. További feladata és célja, hogy a segítse az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, és önálló irodalomkutatást is végezzen. Kiemelt feladata és célja az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás megszerettetése a diákokkal, valamint, hogy teret és lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltéséhez!

Író- olvasó találkozón vehetett részt a 2.b és a 3.c osztály.
A példaképek ereje
A Czollner teri könyvtárunkba keresünk munkatársat.
"Visegrád olvas a gyermekeknek"
Elkészült az iskola új képes kiadványa
November 13-án arra emlékezünk, hogy 1844-ben ezen a napon döntött…
A mai napon látogatást tettünk az iskolai könyvtárban. Kallainé…
Könyvtári este a felső tagozaton az iskolai könyvtárban
Október, az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja alkalmából
A Piarista Iskola felső tagozatos könyvtára adott otthont a…