2024. 02. 03.

Intézményünk már több éve minden alkalommal sikeresen pályázik a Nemzeti Tehetség Program pályázatain. Az erre a tanévre beadott programunk is a támogatást kapottak közt szerepel.

A nyertes pályázatunkról röviden:
Komplex tehetséggondozó programunk címe “Diákkutatók a Kiskunságban”, melyben a résztvevő diákok különböző tudományterületekkel, művészetekkel ismerkednek interdiszciplináris megközelítésben, kísérleteken, terepgyakorlatokon, műhelymunkákon, közösségi programokon keresztül és mentorálás során. Laboratóriumi foglalkozásaink keretében erősítjük diákjaink környezettudatos szemléletét, megismertetjük őket az orvostudomány, a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz és a csillagászat legújabb kutatási területeivel, illetve mindezek gyakorlati felhasználásával. A résztvevők betekintést nyerhetnek az atomfizika, a kémiai elemzés, a klinikai genetika, a mikroszkópok, az anatómia, a régészet, a tűzzománc, az Árpád-kor, a talajtan és a vízrajz lenyűgöző világába. Mindezek Kecskemét és a Kiskunság középpontba helyezésével történnek meg, bemutatva a környék jellegzetességeit és az itt élő emberek leleményes és gyönyörűséges alkotásait.
A tehetséges diákoknak lehetőségük nyílik új helyzetekben, új élményekben gazdagodni, szemléletüket, ismereteiket, képességeiket, kompetenciáikat fejleszteni. A tanultak, a tapasztalatok megosztásra, bemutatásra kerülnek a tehetség napon és egyéb fórumokon is. A csoportban a közösség megtartó és támogató erejét is megtapasztalhatják, mely a sokoldalúan tehetséges diákoknak hosszútávú kapcsolati hálót is biztosíthat.

Submitted by gyurcsanyi.emilia on